டெஸ்டோஸ்டிரோன் அதிகரிக்க → வெறும் பொய்களா? சோதனைகள் உண்மையை காண்பித்திடும்!

பெரும்பாலான டெஸ்டோஸ்டிரோன் தயாரிப்புகளில் இரண்டு அல்லது மூன்று பொருட்கள் உள்ளன, ஆனால் ஐந்து அல்லது ஆறு கொண்ட சில தயாரிப்புகளை நான் மதிப்பாய்வு செய்தேன். இந்த பக்கத்தில் உங்களுக்கு என்ன வேலை என்பதை நீங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியும்.

டெஸ்டோஸ்டிரோன் தசையை உருவாக்க, ஆற்றல் மற்றும் உங்கள் நம்பிக்கையை அதிகரிக்க உதவும். டெஸ்டோஸ்டிரோன் பொதுவாக ஒரு மாத்திரையுடன் எடுக்கப்படுகிறது. உங்களிடம் ஒரு மருந்தாளர் அல்லது மருத்துவரிடமிருந்து மருந்து இல்லை என்றால் ஒரு மருத்துவர் டெஸ்டோஸ்டிரோனை பரிந்துரைக்க முடியும். ஒரு மாத்திரை, ஒரு மருந்து, ஒரு பாட்டில் அல்லது ஒரு கிரீம் அல்லது களிம்பு அல்லது கிரீம் வரும் ஒரு மாத்திரை. எனக்கு எவ்வளவு டெஸ்டோஸ்டிரோன் தேவை? நீங்கள் ஒருபோதும் டெஸ்டோஸ்டிரோன் எடுக்கவில்லை அல்லது குறைந்த அளவில் செயல்படும் டெஸ்டோஸ்டிரோன் அளவைக் கொண்டிருந்தால், ஒரு கிராம் டெஸ்டோஸ்டிரோன் சைபியோனேட் அல்லது வாய்வழி டெஸ்டோஸ்டிரோன் ஜெல் தினசரி அளவிலிருந்து போதுமான டெஸ்டோஸ்டிரோனைப் பெறலாம். டெஸ்டோஸ்டிரோனின் சரியான அளவு குறித்த பரிந்துரையை உங்கள் மருத்துவர் உங்களுக்குக் கொடுப்பார். உங்களுக்குத் தேவையான அளவு உங்கள் உடல்நிலை மற்றும் உங்கள் பயிற்சியில் நீங்கள் எவ்வளவு சுறுசுறுப்பாக இருக்கிறீர்கள், நீங்கள் எடை அதிகரிக்க முயற்சிக்கிறீர்களா அல்லது குறைக்க முயற்சிக்கிறீர்களா, மற்றும் பிற காரணிகளைப் பொறுத்தது. டெஸ்டோஸ்டிரோன் எடுக்க மிகவும் பயனுள்ள வழி எது? உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பல வகையான தயாரிப்புகள் உள்ளன: டெஸ்டோஸ்டிரோன் சைபியோனேட், டெஸ்டோஸ்டிரோனின் மிகவும் பரவலாக கிடைக்கும் வடிவம். இது டெஸ்டோஸ்டிரோன், நீர் மற்றும் செலினியம், துத்தநாகம் மற்றும் இரும்பு போன்ற கூடுதல் வைட்டமின் அல்லது தாதுக்களால் ஆன கிரீம் ஆகும்.

சமீபத்திய மதிப்புரைகள்

Provacyl

Carlos Mosley

பல Provacyl அனுபவங்களை Provacyl, பல ஆர்வலர்கள் டெஸ்டோஸ்டிரோன் அளவை அதிகரிக்க Provacyl பயன்படுத்துகி...

TestRX

TestRX

Carlos Mosley

TestRX உடனடியாக ஒரு உண்மையான உள் TestRX கணக்கிடுகிறது, ஆனால் நற்பெயர் சமீபத்தில் வருகிறது. தினமும் ...

Prime Male

Prime Male

Carlos Mosley

டெஸ்டோஸ்டிரோன் அளவை அதிகரிக்க விரும்புகிறீர்கள் என்று கருதி, Prime Male சிறந்தது என்பதை நிரூபிக்கிற...

பிரபலமான சோதனைகள்

Testo Fuel

Testo Fuel

Carlos Mosley

டெஸ்டோஸ்டிரோன் அளவை அதிகரிக்க Testo Fuel நன்றாக Testo Fuel, ஆனால் அது ஏன்? வாடிக்கையாளர் சோதனை முடி...

Pro Testosterone

Pro Testosterone

Carlos Mosley

டெஸ்டோஸ்டிரோன் அளவை அதிகரிப்பதற்கான ஒரு உள் பரிந்துரை சமீபத்தில் Pro Testosterone பயன்பாடாகும். உற்...

Testo Max

Testo Max

Carlos Mosley

அதிக டெஸ்டோஸ்டிரோன் நிலைக்கு, Testo Max சிறந்த Testo Max தெரிகிறது. டெஸ்டோஸ்டிரோன் அளவை அதிகரிப்பது...

எங்கள் ஆசிரியர்களிடமிருந்து உதவிக்குறிப்புகள்

Testogen

Testogen

Carlos Mosley

Testogen மூலம் அதிக டெஸ்டோஸ்டிரோன் நிலை அடையப்படுகிறது. டெஸ்டோஸ்டிரோன் அளவை அதிகரிப்பது மிகவும் எளி...