Bỏ thuốc lá WOW! Sự thật cho thấy: Chắc chắn là...

Một số cách tự nhiên để bỏ thuốc lá, một số khác là các loại thuốc được cho là giúp bỏ thuốc lá, và một số chỉ đơn giản là xấu. Nếu bạn có thắc mắc về các sản phẩm tôi đã xem xét, xin vui lòng gọi cho tôi hoặc viết thư cho tôi.

Nhiều sản phẩm tôi đánh giá được dán nhãn là không có hoạt chất hoặc thành phần để giúp mọi người bỏ thuốc lá. Một số sản phẩm này được dán nhãn "không thuốc lá". Bạn không thể hút thuốc trong khi dùng sản phẩm "tự nhiên" hoặc "tự nhiên và không thuốc lá". Hầu hết các sản phẩm sẽ có một cái gì đó trong đó có một thành phần hoạt động để giúp bạn bỏ thuốc lá. Ví dụ, nếu bạn đang dùng một loại thuốc nào đó để giúp bỏ hút thuốc, bạn vẫn có thể có điếu thuốc trong miệng và bạn vẫn có thể chết vì hít phải khói thuốc. Vậy làm thế nào để làm việc này? Nhiều lúc, mọi người không biết những gì trong sản phẩm họ sẽ mua. Điều họ không nhận ra là khi họ mua những sản phẩm này và được cho là "tự nhiên", họ có thể đang dùng một sản phẩm có thể chứa hóa chất hoặc có thể chứa các chất độc hại có thể gây hại cho sức khỏe của bạn. Tôi luôn đặt câu hỏi về các sản phẩm này. Tôi đã phát hiện ra rằng các sản phẩm "tự nhiên" có xu hướng có một số loại thành phần hóa học hoặc chất gây hại trong đó, nhưng tôi vẫn đặt câu hỏi.

Báo cáo thử nghiệm hiện tại

Smoke Out

Smoke Out

Carlos Mosley

Mỗi khi một cuộc trò chuyện chuyển sang cai thuốc lá, bạn hiếm khi bỏ lỡ Smoke Out - tại sao? Nếu b...