Pre-workout tăng cường WOW! Sự thật cho thấy: Chắc chắn là...

Tất cả các sản phẩm này hoạt động vì những lý do khác nhau và những lý do khác nhau có thể rất quan trọng đối với loại sản phẩm bạn sẽ sử dụng. Nếu bạn có ngân sách, bạn có thể tìm thấy một sản phẩm phù hợp với mình.

Sự khác biệt giữa chương trình đào tạo xen kẽ và chương trình đào tạo truyền thống là gì? Tôi luôn nói với khách hàng của mình rằng họ nên bắt đầu với một chương trình đào tạo khoảng thời gian cơ bản cho các bài tập ngắn. Những bài tập này được thiết kế để bắt đầu và hoàn thành nhanh chóng với cường độ thấp. Các bài tập ngắn và cường độ thấp. Những chương trình cơ bản này rất tuyệt để bắt đầu vì chúng cho phép bạn xây dựng sức mạnh và sức mạnh. Một chương trình nâng cao hơn như HIIT có thể đưa thể lực của bạn lên một cấp độ hoàn toàn mới, nhưng một chương trình khoảng thời gian cơ bản sẽ giúp bạn có được sức mạnh và sức mạnh cơ bản. Có thể mất một lúc để đến cấp độ tiếp theo. Tôi sử dụng chương trình đào tạo cơ bản này làm cơ sở cho chương trình của mình. Chương trình không chỉ là một cách để đạt được cơ bắp, mà còn là một hình thức tập thể dục cho cả một hệ thống thể dục.

Bạn có thể sử dụng các bài tập trong chương trình Cơ bản trong tập luyện và khi kết thúc tập luyện khi bạn hoàn thành.

Những ý kiến mới nhất

4 Gauge

4 Gauge

Carlos Mosley

4 Gauge được coi là một khuyến nghị nội bộ thực sự, nhưng sự phổ biến trong quá khứ gần đây đang tă...